Những lý do để trải nghiệm trình duyệt Firefox ‘Quantum’

Những lý do để trải nghiệm trình duyệt Firefox ‘Quantum’

Reasons to Try Firefox ‘Quantum’ Browser

 

 

Mozilla đã phát hành một bản cập nhật mới cho trình duyệt Firefox mà nó nói là sẽ nhanh hơn nhiều và cung cấp một trải nghiệm tổng thể cho người dùng tốt hơn.

Mozilla has released a new update of its Firefox browser that it says is much faster and provides a better overall user experience.

 

 

Nhưng phiên bản mới – được gọi là Firefox Quantum – liệu có thể cạnh tranh với trình duyệt hàng đầu thế giới hiện nay, Google Chrome?

But can the new version – called Firefox Quantum – compete with the world’s current top browser, Google Chrome?

 

 

Firefox là một trình duyệt nguồn mở được tạo ra bởi tổ chức phi lợi nhuận Mozilla Foundation.

Firefox is an open-source browser created by the not-for-profit Mozilla Foundation.

 

 

Tổ chức này nói rằng nó có các mục tiêu khác với các công ty Apple và Google, là phải tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận.

The foundation says it has different goals than companies like Apple and Google, which must focus on making a profit.

 

 

Mozilla có mục đích tạo ra các sản phẩm mới để giữ internet “là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu” vẫn mở và miễn phí cho tất cả mọi người.

Mozilla aims to create new products to keep the internet “a global public resource” that remains open and free to all people.

 

 

Nó kêu gọi các nhà phát triển đóng góp vào công nghệ của mình và sử dụng mã nguồn Firefox với các sản phẩm khác.

It urges developers to contribute to its technology and use the Firefox source code with other products.

 

 

Firefox 1.0 Firefox 1.0 đã ra mắt vào năm 2004 khi Internet Explorer của Microsoft thống trị thị trường trình duyệt cho các máy tính cá nhân.

Firefox 1.0 launched in 2004 when Microsoft’s Internet Explorer dominated the browser market for personal computers.

 

 

Firefox cũng theo sau sự thất bại của Netscape Navigator, một trình duyệt lớn khác không thể tồn tại trong cuộc cạnh tranh từ Internet Explorer.

Firefox also followed the failure of Netscape Navigator, another major browser that did not survive the competition from Internet Explorer.

 

 

Navigator cũng đã được sử dụng trong các máy tính Mac. Tuy nhiên, vào năm 2003, Apple đã phát hành trình duyệt Safari và vẫn được sử dụng đến ngày nay.

Navigator had also been used in Mac computers. But in 2003, Apple released its Safari browser, which is still used today.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/five-reasons-to-try-mozilla-firefox-quantum/4116662.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonHotline/ Zalo: 0903717749
Contact Me on Zalo